RESERVAR


CENTRO DE INTERÉS
ESCOLA DE MAR A MAS D'EN PEDRO Crèdit de síntesi

Dirigit als alumnes en les etapes infantil, primària i secundària, pretén sensibilitzar-los en la necessitat de conservar l' entorn, a partir del contacte amb el medi litoral i marí.