RESERVAR


CENTRO DE INTERÉS
ESCOLA DE MAR A MAS D'EN PEDRO Cicle inicial

Dirigit als alumnes de cicle inicial, pretén sensibilitzar-los en la necessitat de conservar l' entorn, a partir del contacte amb el medi litoral i marí.